دی ان اس های تولتک خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶
شروع به کار تولتک خرداد ۲۴ام, ۱۳۹۶